V/VQ 系列泵芯组件V系列泵芯组件


VQ系列泵芯组件
 

型号说明

(F3-) XC- 25V(Q) -5 -R
前注 泵芯标记 系列号 几何排量 转向
F3-使用氟胶密封件 省略-不需要使用 单泵泵芯、双联泵轴端泵芯 双联泵盖端泵芯 20V(Q) 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 从泵的轴端看
R-顺时针转动
L逆时针转动
25V(Q) 10、12、14、17、19、21
35V(Q) 21、25、30、35、38
45V(Q) 42、45、50、57、60、66、75

外形尺寸

系列号 фA B C фD E фF фG H K 挡圈 型圈
20V(Q) 82.5 81.5 70.1 47 61.5 4.8 76.2 7 73.6 82.76×76.26×3.5 40×3.5
25V(Q) 96.8 98.8 87 52.2 71.2 4.8 90.5 7 88.19 97×91×3.5 44×3.53
35V(Q) 114.3 117.7 105 72.2 90.3 6.4 108 7 103.94 114.5×108.5×3.5 63.09×3.53
45V(Q) 133.35 141.1 129.6 80.2 105.5 6.4 127 5 123.8 133.6×127.6×3.5 71×3.55

系列号 转子内花键齿廓参数
模数 齿数 压力角 大径 小径
20V(Q) 48/96 30 45° 16.67 15.56
25V(Q) 48/96 40 45° 21.9 20.86
35V(Q) 40/80 37 45° 24.38 23.1
45V(Q) 12/24 14 30° 32.59 27.60

 

浙江台州先顶液压有限公司 地址:浙江省台州市仙居县城北西路31号 邮编:317300 电话:0576-87779191/87773158 传真:0576-87773632 E-Mail:sales@xianding.com